LID worden


Wij hanteren een contributie

van € 32,50 per kalender jaar


En die dient bij vooruitbetaling

van één kalender jaar

te worden afgedragen

of overgemaakt


op onze Verenigings nummer :


NL36 RABO 0393 4682 67


Een verspreid lid betaald € 15,00 per jaar


(Jeugd leden t/m gratis

als 1 ouder/verzorger lid is

van de vereninging)U bent dan ook automatisch lid van de N.B.v. V


U krijgt dan;


  •         Het kleurijke blad Onze Vogels”

  •         De mogelijkheid om vaste voetringen te bestellen.

  •         Het meedoen aan tentoonstellingen zowel;


Regionaal, Provinciaal en landelijk.Opgeven kan door aanmelding bij onze bestuursleden.

of kom naar de vogelbeurs,

altijd de tweede zaterdag van de maand.


Inschrijf Formulier