Volg ons ook op :

                            www.facebook.com/vogelclubdeveluwe

**************************************************************

                       De heer H. Keurhorst              nov 2019


heeft zich als nieuw verenigingslid aangemeld
Welkom bij de vereniging


**************************************************************


Iedereen die gestemd heeft op ons


Hartelijk bedankt.


**************************************************************Wij hebben helaas vernomen           12-9-2019


dat onze oud voorzitter en keurmeester


Hr. C. Veenhuizen


is overleden naar een kort ziektebed.De vereniging wenst zijn nabestaande en familie


veel sterkte in deze moeilijke periode.Charels bedankt voor je jaren inzet


en ook voor de vogelsport.


**************************************************************


In augustus hebben zich twee leden aangemeld


W. van de Velde


en


M. van de Velde


Welkom namens het bestuur**************************************************************


Peter Siero

nieuw mobiel nummer

vanaf heden

06 - 11 59 68 36 ( voorkeur tussen 18.00 en 21.00 uu )


**************************************************************

Juni 2019

Nieuwe leden


er zijn 2 nieuwe leden aangemeld


* de heer M. Borghoff


* de heer H Vaneker


heren welkom bij de vereniging


**************************************************************

8 Januari 2019


We kunnen trots melden


dat tijdens de Wereld kampioenschappen 2019


2 leden van onze vereniging


wereld kampioen zijn geworden-- mevr. L. Onstenk --


met één diamant duif

en

één diamant grond duif-- de hr. A.H. Wolf --


met japanse meeuwen
namens het bestuur van harte gefeliciteerd
**************************************************************

November 2018


Tijdens de Tentoonstelling

zijn er weer 2 nieuwe leden aangemeld


heren welkom


( meer gegevens bekend bij het bestuur )**************************************************************


Wij willen iedereen bedanken,


die op ons een stem heeft uitgebracht

bij de

Rabobank Club actie 2018

**************************************************************


                                                                                                                                                   Februari 2018


Aanmelding


De heer J van het Hof


hij heeft zich

als nieuw lid aangemeld

bij de vereniging


de heer van het hof is

in het bezit van Kanaries


Welkom bij onze vereniging


**************************************************************

                                                                                                                                                      Januari 2018

De heer R Waard


heeft zich

als nieuw lid

van de vereniging

opgegeven


de heer Waard is in bezit van :


- Valkparkieten

- Agraponis parkieten

- Diamant duiven

- Pruimkop parkieten


Welkom bij de club


**************************************************************

                                                                                                                                   Januari 2018

De Heer H.A.Z van Loenen

is aangemeld

bij de vereniging

als nieuw lid


De heer van Loenen

is in bezit van o.a kanarie's


uiteraard hartelijk welkom**************************************************************

                                                                                                                                    Januari 2018

De heer van H van Eck

is lid geworden

bij "De Veluwe"


Hartelijk welkom bij de vereniging

                                                                                                                                                                                                                      


**************************************************************                          December 2017


Woensdagavond 20 December van 20.00 uur tot 21.00 uur
waren John Kramer en Peter Siero namens het bestuur


uitgenodigd door radio RTV Apeldoorn
onder de naam De Vereniging


De VERENIGING,

iedere woensdagavond

van 20:00 uur tot 21:00 uur.

Live vanuit de studio.


In de gemeente Apeldoorn

zijn veel verenigingen, stichtingen,

clubs, koren en toneelgezelschappen actief.


Deze komen zelden uitgebreid aan bod in de reguliere uitzendingen.


In het programma De Verenigingkrijgen zij een uur lang de kans

zich te presenteren aan de luisteraars.


Op deze manier ontstaat een goed beeld

van wat vereniging,club of stichting doet,

hoe men lid kan worden,

wat de kosten zijn,

waar men terecht kan

voor meer informatie, enzovoorts


voor meer informatie kijk op :


www.rtv-apeldoorn.nl

**************************************************************

                                                                                                                                                Augustus 2017


De heer G. van Scharrenburg uit Hoenderloo

heeft zich gemeld als nieuw clublid

De heer G. van Scharrenburg is kweker van parkieten

hij is uiteraard altijd welkom bij "De Veluwe"


**************************************************************

                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                        Dec 2016


Er zijn twee nieuwe Gast leden aangemeld


binnen de vereniging het zijn :


de heer J. Schipper, hij is in bezit van glosters.


de heer B.L. Hakken, hij is in bezit van parkieten.


heren welkom.


**************************************************************


                                                                                                                                                  Aug 2016


Aangemeld is de heer Jan Oosterkamp


als nieuw lid binnen de vereniging


Heer Oosterkamp is welkom als lid.


       ***************************************************************

                                                                                                                                                    Juni 2016

De heer G van de Velde,


heeft zich opgegeven als lid

binnen onze vereniging.

Wij zijn verheugt met dit nieuws

en verwelkomen

de heer van de Velde

van harte binnen de vereniging.