*****RINGEN WORDEN ALLEEN BESTELD NA BETALING VAN DE RINGEN AAN DE PENNINGMEESTER*****


Bestel Ronde


2


Inlevering voor :


20 September 2019


Uitlevering ná:


15 December 2019


Inleveren en betalen bij


Peter Siero


of naar :


penningmeester.v.v.develuwe@gmail.com


betalen

op

verenigings nummer :


NL 36 RABO 0393 4682 67


o.v.m. van naam + ringen 2019  


Afdelingsleden


kunnen dit formulier

inleveren

bij de ringencommissaris


verspreide leden en bestellers

die geen lid zijn


dienen het naar het

bondsbureau te sturen.


Ringen voor beschermde vogels aanvragen?


Dit formulier moet worden gebruikt

vanaf 1 januari 2010:


        de aanvraag kan alleen

in behandeling worden genomen


als het formulier volledig is ingevuld.Prijzen van de ringen


staan op de bestel formulier


die u hierboven kunt downloaden, invullen

en versturen naar de penningmeesterVoor elke ringenbestelling

wordt per kweker


€ 2,50 administratiekosten


in rekening gebracht**).


Wanneer u ringen

voor “gewone vogels” en

Europese cultuurvogels

overige beschermde vogels


GELIJKTIJDIG bestelt,

bent u maar

1x de administratiekosten à € 2,50 verschuldigd.


*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring


**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten

te betalen MITS

er binnen 3 maanden na inschrijving

ringen besteld worden.Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste bestelling

GRATIS als spoedbestelling.


Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.


Bestelperiodes


Het is zowel in uw belang als in het belang

van een goede planning

van de productie

om tijdig in één keer

alle ringen te bestellen

die u nodig heeft.


bestel periode uitlevering na

1 April - 15 Mei 1 Oktober

16 Mei - 30 September 15 December

1 Oktober - 31 Januari 1 April

1 Februari - 31 Maart 15 Mei                            Ringen voor beschermde vogels.

U kunt een brochure van de bond downloaden,

waarin alle informatie staat over het ringen

van beschermde vogels.


De lijst met beschermde

vogels is van te grote omvang om

in brochurevorm op te nemen.


           Algemene informatie over het kweeknummer.


Kweeknummers worden uitsluitend

door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.

De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd

is in het gesealde maandblad, vermeldt uw kweeknummer.


De afdelingssecretaris en de ringencommissaris

beschikken ook over uw kweeknummer.

Wie kan er ringen bestellen?


De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV.


ringen zijn voorzien van de kenmerken:

NB plus jaartal (voor 2016 geldt dus: NB 16 )


De afdelingsleden kunnen uitsluitend

via de ringencommissaris van hun afdeling

ringen bestellen; rechtstreekse contacten

van afdelingsleden met het bondsbureau

over ringenaangelegenheden worden niet behandeld.


Verspreide leden en niet-leden

kunnen de ringen schriftelijk

bij het bondsbureau aanvragen.De ringencommissaris.


De ringencommissaris zorgt ervoor

dat uw bestellingen

op tijd op het bondsbureau binnenkomen.


Op tijd wil in dit verband zeggen,

dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling

aan de ringencommissaris moeten opgeven,

een week voor de definitieve inlevertermijn.Wanneer te bestellen?


Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven.


Zorg ervoor dat de ringencommissaris

uiterlijk één week voor het aflopen

van de bestelronde uw opgave

met betaling in zijn bezit heeft.


De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk.


Bestellingen die na het sluiten

van een bestelronde worden ontvangen,

gaan mee in het productieproces

van de volgende bestelronde.


Ringen die opgevraagd worden

vóór de verzenddatum

van de betreffende bestelronde,

worden als spoedbestelling berekend.


Bij aflevering ontvangt de ringencommissaris

per E-mail een factuur van het bondsbureau.

De ringencommissaris wordt uitdrukkelijk verzocht

deze goed te controle

met de door hem gedane bestelling

en eventuele correcties

per omgaande te melden aan het bondsbureau.

Betaling van de bestelling kan alleen per machtiging.


Betalingen van ringenbestellingen

kunnen alleen per machtiging

tot incasso plaats vinden.De bestelhoeveelheid.


Het minimum aantal te bestellen ringen

bedraagt van aluminium 10 stuks,


voor stalen ringen is de minimumafname 5 stuks.


De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog.


Dit geldt ook voor “cultuur” ringen

en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.


Het volgnummer mag ook

bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger

aanvangsnummer beginnen dan 1,

doch wel altijd beginnend met 1,

dus bijv. 11, 21, 41

of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc..


Om de ring uniek te laten zijn,

mag u van één ringmaat geen ringen

met dezelfde volgnummers bestellen.

Gekleurde ringen.


De aluminiumringen worden

aan de buitenkant van een

geanodiseerde kleurlaag voorzien.


De tekst wordt door middel van laser ingebracht.Geheel geanodiseerde ringen.


Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid

om geheel geanodiseerde ringen te bestellen.


Deze aluminiumringen zijn zowel

aan de buiten- als aan de binnenkant

voorzien van een kleurlaagje.


Voordeel van deze ringen is


dat de binnenkant niet zwart afgeeft;


deze ring wordt aanbevolen

voor lichtgekleurde vogels.


De tekst

wordt door middel van laser ingebracht.


Aluminium(kleurige) ringen.


Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten

in het assortiment gekomen.


Het betreffen aluminium(kleurige) ringen

met (inwendige) diameters

16, 18, 20, 22 en 24 mm.


Deze ringen zijn ook te leveren als ring


voor beschermde vogelsoorten,

dus met breukzone,NL

en ringmaat aanduiding.


Roestvrijstalen (RVS) ringen.


Voor sommige kromsnavels

worden stalen ringen aanbevolen.


Let wel: stalen ringen

kunnen niet in kleur geleverd worden

en zijn beschikbaar

als ring voor beschermde vogelsoorten,

zonder breukzone

met NL en ringmaat aanduiding.Spoedbestellingen


De kosten van de ring

bij een spoedbestelling


bedragen de ringprijs

plus € 1,00 per ring extra.


Spoedbestellingen die gedurende

een werkweek binnenkomen,


worden de daaropvolgende werkweek

op maandag gemaakt

en vervolgens

uiterlijk dinsdag er na

naar de ringencommissaris verzonden.


Deze regel is niet van toepassing

voor spoedbestellingen


tijdens bestelronde 1

van het nieuwe ringjaar;

u begrijpt dat deze niet eerder uitgeleverd

worden dan bij de normale uitgifte van


bestelronde 1 op 1 oktober.


Let wel: ook spoedbestellingen

lopen via de ringencommissaris

en dienen per machtiging

betaald te worden.


Het bondsbureau kan dan immers

zonder controle/wachten op een betaling

snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren.


Nieuwe leden


Voor nieuwe leden,

die voor het eerst lid worden

van de NBvV en dus ook voor het eerst

een eigen kweeknummer

krijgen toegekend, geldt eenmalig

een voorrang om voor ringen in

aanmerking te komen.


Deze ringen

worden bij voorrang aangemaakt

en uitgeleverd.


Van deze faciliteit

kan maar één keer gebruik worden gemaakt.


Het eenmalig recht op snelle levering

vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden

als lid ingeschreven staat.


Een nieuw lid is iemand

die gedurende drie jaar

niet bij de NBvV aangesloten is.


Foute ringen


Controleer uw ringen


zodra u ze van uw ringencommissaris

ontvangen heeft.

Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage

aan de ringen besteedt wordt,

kan er altijd nog iets mis gaan

tijdens het produceren

van 1,6 miljoen ringen.


Wanneer u tijdig

uw ringen controleert,

heeft u ook nog de tijd

eventuele probleempjes

door ons bondsbureau

op te laten lossen.Indien zich bij de aflevering

foute ringen bevinden,

dienen deze via de ringencommissaris

en vergezeld van het zogenaamde

foutenformulier aan het bondsbureau

te worden geretourneerd,

waarna correctie met spoed uitgevoerd wordt.


Opgemerkt wordt


dat de ringen

zoals die door de NBvV geproduceerd

en geleverd worden voor beschermde inheemse vogels


voldoen aan de eisen van het Ministerie van LNV

(juiste ringmaat aanduiding en het teken NL op de ring).


Uiteraard komen op deze ringen ook

uw kweeknummer,

volgnummer,

jaartal

en de NBvV-code voor.


Deze gekleurde aluminium ringen

zijn voorzien van de wettelijk

voorgeschreven breukzone.


Deze breukzone wordt

niet toegepast bi

de roestvrijstalen ringen.Tenslotte


U wordt in uw eigen belang

en in het belang

van andere leden verzocht

zich strikt

aan deze regels te houden.


Als hoofdregels gelden:


• Houd u aan de besteldata.


• Bestel al uw ringen in één keer.


• Voorkom spoedbestellingen.


• Voor vragen, wensen of klachten

wendt u zich altijd tot

uw ringencommissaris.


Rechtstreekse bestelling

van afdelingsleden


zullen niet uitgevoerd worden.


• Controleer uw ringen, direct,

zodra u ze ontvangt

en niet pas

wanneer u uw vogels gaat ringen!


• Fouten

kunnen dan zo spoedig mogelijk,

maar in elk geval nog

tijdig hersteld worden!
Ringmaten


U vindt onderstaand de ringmaten

van de meest gekweekte vogels.


Deze ringmaten

zijn een indicatie

en zijn niet voorgeschreven.


U kunt een grotere ring gebruiken

dan is aangegeven;


houd u wel in de gaten

dat altijd de algemene regel geldt,dat bij een volwassen vogel

die ring

niet van het pootje

kan worden verwijderd

zonder het pootje

te beschadigen.


2,0 mm


Goudbuikjes,

kleine brilvogeltjes,

kleine astrilden

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


2,3 mm


Amaranten, bichenowastrilde,

kleine ekstertjes, kleine edelzangers,

kleine Mozambiquesijzen

en soortgelijke kleine Afrikaanse cini’s,

kleine Cubavinken, oranjekaakjes,

blauwfazantjes, tijgervinken,

blauwgrijze roodstaartjes, kleine paapjes,

napoleonnetjes, kleine uitheemse sijzen

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.


2,5 mm


Wiener- en melba astrilden, alariovinken,

middelgrote Mozambiquesijzen

en verwante soorten,

bandvinken, ekstertjes, bronzemannetjes,

masker-, ceres-, en parelhalsamadines,

binzenastrildes,druppelastrilden

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.

Kanaries: raza espagnol.


2,7 mm


Diamantvinken, muskaatvinken,

rietvinken, papegaaiamadines,

Himalayagroenling, Chinese groenling,

zwartkopgroenling, Amerikaanse kleurvinken,

grote soorten edelzangers en andere cini’s,

Gouldamadines, kleinere Japanse meeuwen

en zebravinken, nonnen, goudmussen

en andere kleine mussensoorten

, kleine wevers

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.
Kanaries: Japan hoso,

fife fancy, fiorino en Rheinländer


2,9 mm


Grotere Japanse meeuwen en zebravinken,

Gouldamadines, grotere mussen,

kleinere roodmussen, rode kroonvinken,

niet-Europese goudvinken, grotere cini’s,

de meeste gorzen, roodkopamadines,

grote wevers en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.

Kanaries: zang- en kleurkanaries,

Belgische bultkanaries, Berners,

Borders, glosters, Scotch fancy.


3,2 mm


Rijstvogels, Japanse nachtegalen,

grotere roodmussen, blauwe bisschoppen

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.

Kanaries: waterslagers, Norwiches,

crested en crestbred, Parijse frisé.


3,5 mm


Chinese- en Japanse appelvinken,

buulbuuls, grotere tangara’s en kardinalen,

Chinese dwergkwartels

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


4,0 mm


Grote kernbijters,

kleinere uitheemse spreeuwen

en lijsters, grote kardinalen,

kleine agaporniden zoals fischerie,

lilianae, nigrigenis, pullaria, k

leinere forpussoorten, blauwkroontjes,

hangparkietjes, Bourke parkieten,

blauwvleugelparkieten, elegantparkieten,

turquoisineparkieten, splendids,

aymaraparkieten, talpacotiduifjes,

diamantduifjes, Peruduifjes,

Chinese dwergkwartels

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


4,3 mm


Kleine grasparkieten, kleine baardvogels,

Pagode spreeuwen en lijsters

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


4,5 mm


Grasparkieten, agapornis roseicollis,

agapornis personata, agapornis taranta,

kleinere lori’s, coromandelkwartels,

harlekijnkwartels, troepialen,

exotische spreeuwen,

catharinaparkieten en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


5,0 mm


Grote glansspreeuwen, frankolijnkwartels,

roodvoorhoofdkakariki’s, lori’s,

bruinoorparkieten

en overige soorten van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


5,4 mm


Valkparkieten, pruimkopparkieten,

kleinere rosella’s, pyrrhura’s, Japanse kwartels,

Senegal tortels

en overige soorten van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


6,0 mm


Grote rosella’s, kleine aratinga’s,

cloncurryparkieten, Port Lincoln,

Princess of Walesparkieten, kleine beo’s,

Californische kuifkwartels, dolksteekduiven

en overige soorten van ongeveer

gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.


7,0 mm


Koningsparkieten, grote halsbandparkieten,

Caique’s, geelmantellori’s, rode lori’s,

Australische kuifduiven, Bartlett dolksteekduiven

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


8,0 mm


Grote Alexanderparkieten,

toerako’s, bo

spatrijzen en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


9,0 mm


Kleine ara’s, grotere patrijzen

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


10,0 mm


Kleine kaketoes en amazonepapegaaien,

Timneh grijze roodstaarten, goudfazanten,

grote toerako’s, pauwfazanten

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


11,0 mm
Grijze roodstaarten, amazonepapegaaien,

kaketoes en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


12,0 mm


Kleine ara’s, grote amazonepapegaaien,

grote kaketoes en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


14,0 mm


Grote ara’s, grote kaketoes

en overige soorten

van ongeveer gelijke grootte

c.q. gelijke pootdikte.


In geval van twijfel over de indicatie ringmaten,


of bij niet genoemde soorten,is het verstandig

met een schuifmaat


eerst de dikte

van de poten te meten.


Vervolgens stelt u zelf vast

hoe groot de binnendiameter

van de ring moet zijn.

U kiest steeds voor

een zo klein mogelijke ring.